مقالات با موضوع: ژن هانتینگتون

چشمه جوانی: پروتئین HTT با حفظ حالت جوانی نورون ها را ترمیم می کند.

چشمه جوانی: پروتئین HTT با حفظ حالت جوانی نورون ها را ترمیم می کند.

سرنخ دیگری در مورد عملکرد طبیعی پروتئین هانتینگتین. تیمی از دانشمندان اخیرا دریافته اند که به نظر می رسد هانتینگتین نقش مهمی در ترمیم سلول های عصبی آسیب دیده دارد.

Dr Rachel Harding و Dr Sarah Hernandez 6 سپتامبر 2023

کودکان نیز گاهی به بیماری هانتیگتون مبتلا می شوند

کودکان نیز گاهی به بیماری هانتیگتون مبتلا می شوند

در نهایت، یک مطالعه بزرگ که نشان می دهد هانتینگتون دوران کودکی چگونه به نظر می رسد. این به ما کمک می کند تا بفهمیم که آیا داروهای جدید در کودکان نیز موثر است یا خیر.

Dr Michael Flower25 اوت 2023