منابع مالی

HDBuzz توسط کنسرسیومی از سازمان های اجتماعی ihkjهانتینگتونی تامین می شود. شرکای موسس ما انجمن بیماری هانتینگتون انگلستان و ولز، انجمن هانتینگتون کانادا و انجمن بیماری هانتینگتون آمریکا هستند. بنیاد گریفین، یک بنیاد آموزشی غیرانتفاعی، یکی از شرکای اصلی تامین مالی است.

این سازمان ها HDBuzz را به عنوان خدماتی برای کل جامعه بیماران هانتینگتونی تأمین مالی و پشتیبانی می کنند، اما دسترسی ویژه ای به محتوای آن، که به صورت رایگان برای همه در دسترس است، دریافت نمی کنند. آنها هیچ کنترل ویرایشی بر محتوای ما ندارند و هرگز آن را درخواست نکرده اند.

شبکه اروپایی بیماری هانتینگتون - یک شبکه مستقل از دانشمندان و متخصصان هانتینگتون - به HDBuzz کمک‌ها و مشاوره‌های اداری غیرمالی ارائه می‌کند. آنها همچنین برای اطمینان از اینکه محتوای HDBuzz برای گسترده ترین مخاطبان ممکن در دسترس است، برخی از ترجمه های رایگان را پشتیبانی می کنند.

HDBuzz به جمع آوری کمک های مالی ادامه می دهد. امیدواریم با دریافت کمک های مالی از دیگر گروه های اجتماعی هانتینگتون، سازمان های بشردوستانه و سایر سازمان ها و افرادی که از ماموریت ما حمایت می کنند، تلاش های خود را ادامه دهیم. در آینده، ممکن است یک دکمه کمک مالی در سایت خود قرار دهیم تا کمک های مالی شخصی را به صورت آنلاین بپذیریم - اما برای دسترسی به محتوای HDBuzz نیازی به پرداخت نیست و هرگز نیز نخواهد بود.

HDBuzz بودجه یا حمایت از شرکت های دارویی یا هر شخص دیگری را که علاقه خاصی به درمان خاصی برای هانتینگتون دارد نمی پذیرد. HDBuzz شرکت های دارویی را دوست دارد - امیدواریم آنها به ما در درمان هانتینگتون کمک کنند! اما گرفتن پول از هر سازمانی که به یک درمان خاص اختصاص داده شده است، می تواند این تصور را از جانبداری در گزارش ما ایجاد کند، که ما قصد داریم از آن اجتناب کنیم.

همکاران HDBuzz