Dr Rachel Harding

سرویراستار

Toronto, Canada

دکتر ریچل هاردینگ یک دانشجوی فوق دکترا در آزمایشگاه پروفسور شریل اروسمیت در زمینه کنسرسیوم ژنومیک ساختاری (SGC) در دانشگاه تورنتو، کانادا است. ریچل هم دوره کارشناسی و هم مدرک دکتری خود را در دانشگاه آکسفورد به پایان رساند و در آنجا در زمینه زیست شناسی ساختاری و شیمی بیوفیزیکی پروتئین آموزش دید. ریچل علاقه مند است که بفهمد پروتئین هانتینگتین چگونه است و چگونه با مولکول های مختلف در سلول های ما تعامل میکند.

Rachel Harding

ویراستاری شده توسط Dr Rachel Harding

ویراستاری شده توسط Dr Rachel Harding